دانلود رمان همسر دوم من جلد اول و دوم با لینک مستقیم و رایگان

دانلود رمان همسر دوم من جلد اول و دوم با لینک مستقیم

همسر دوم من از حدیث شمس

این قصه قصه ی همه آدمهاست که برای موفقیت باید ناراحتی های زیادی رو تحمل کنند ماجرای فرشته و آرشام هم شبیه همین قصه ست دختری که به اجبار باید همسر دوم مردی بشه که سختگیر و ازجنس یخه باید دید که این دختر می تونه گرماش این یخ رو آب کنه

با این حرفش جیگرمم رو سوزوند. بغض بزرگی جلوی گلوم رو گرفت که راه نفسم
رو بست. صدای پوزخند آرشام تیری شد که در قلبم فرود اومد.

به سختی خودم رو کنترل کردم و گفتم:

_سارا جون تو خودتم هنوز ازدواج نکردی!

سارا خواست جوابم رو بده که مامانه آرشام گفت:

_نظرتون چیه یه ماه دیگه برن سر خونه زندگیشون؟ جهیزیه نمیخوایم به جاش شما هم از عروسی بگذرید. چون ما برای آرشام یه بار عروسی گرفتیم. خوبیت نداره.

با تعجب و شوکه به مامان آرشام نگاه کردم و منتظر عکس العمل مامان بابا

شدم. باورم نمیشه اونا حتی میخوان آرزوی لباس عروس و جشن عروسی که

آرزوی هر دختریه رو ازم بگیرن. همش زور همش تحمیل…

من مثل بقیه دخترا نتونستم مهر مادر و پدر و دوستام رو بچشم. من مثل بقیه

دخترا نتونستم تا لیسانس درس بخونم و به شغلی که همیشه آرزوش رو داشتم

برسم. من مثل بقیه دخترا نتونستم همسر رویایی خودم رو که چهره و

اخلاقش رو هرشب توی ذهنم مجسم میکردم انتخاب کنم. من مثل بقیه دخترا

نتونستم یکی یکی خاستگارام رو ببینم و

نظر بدم. حالا هم میخوان عروسی رو که آرزوی هر دختریه رو ازم بگیرم و مثل بقیه چیزا حسرتش رو به دلم بزارن!

دو روز مثل برق و باد گذشت. من نامزد آرشام شدم ، و به همین مناسبت قراره

یه مهمونی کوچیک ترتیب بدیم. ارشام هم امروز میاد دنبالم تا بریم ، دنبال خرید جشن.

زودتر از خونه اومدم بیرون و کنار
در منتظر آرشـام موندم.

نگاهی روی ساعت گوشیم انداختم ، و به دیوار تکیه دادم تا آرشام بیاد و

بریم از شانس گند من یه پسر جوونه موتور سوار کنارم اومد ایستاد و گفت:

_ جون خانوم خوشگله برسونمت؟

اخمی کردم و چند قدمی عقب رفتم، تا فاصله ام رو باهاش حفظ کنم اما دوباره

جلو اومد، و دستش رو جلو اورد، که با صدای بوق ماشینی از جا پریدیم. نگاهی به ماشین انداختم که آرشام رو با اخمایی

در هم دیدم. انتظار داشتم پایین بیاد و کتک مفصلی به مرد بزنه اما فقط بهم

اشاره کرد .سوار ماشین بشم بدون هیچ معطلی سوار شدم که ارشام ماشین رو راه انداخت و حرکت کرد. همینجور که

گاز میداد و دستش رو روی دنده جا به جا میکرد گفت:

دانلود رمان همسر دوم من جلد اول و دوم با لینک مستقیم و رایگان

باکس دانلود
به این پست امتیاز دهید.
دانلود رمان همسر دوم من جلد اول و دوم با لینک مستقیم و رایگان
4.02 از 65 رای
,,,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید