دانلود رمان سلبریتی با لینک مستقیم برای موبایل و کامپیوتر

دانلود رمان سلبریتی با لینک مستقیم

دختری که بعد از هفت سال از زندان آزاد میشه و با دیدن شرایط نا به سامان زندگی خانواده اش… تصمیم میگیره در ازای پول برای گروهی کار کنه که ازش یه سری اطلاعات میخوان…
برای به دست آوردن این اطلاعات باید وارد زندگی مردی بشه و اعتمادش و جلب کنه…
ولی نمیدونه اون آدم یه بازیگر معروفه

 

اسمش دامونه! دامون پیران!
سرم پایین بود و همونطور که داشتم با نوک کفشم به پایه میز ضربه میزدم.. منتظر موندم تا ادامه اطلاعاتی که لازم بود داشته باشم و بده.. ولی سکوت یهوییش باعث شد سرم و بالا بگیرم.
با شک و تردید و تعجب بهم زل زده بود.. سرم و به دو طرف به معنی دقیق و کلیدی «چه مرگته؟» تکون دادم که پرسید:

– نمی شناسیش؟
شونه هام و انداختم و بالا..
– باید بشناسم؟

نگاه متعجب و سوالیش.. اینبار ساسان و که درست پشت سرم وایستاده بود نشونه گرفت. برنگشتم ببینم چه اشاره ای بهش کرد.. چون صداش در نیومد. ولی یارو دیگه چیزی نگفت و رفت سراغ مطلب بعدی:
– سی و یک سالشه.. تنها زندگی میکنه.. خونه اشم تو فرمانیه اس. تو کار…
– وایسا بینم..

با لحن تند و صدای بلندم ساکت موند و زل زد بهم که طلبکارانه گفتم:
– من با این نسناسای بالا شهری کاری ندارم. حالم از ریخت همه شون بهم میخوره.
خودکارش و گذاشت رو میز و دستاش و تو هم گره کرد..

– خب حالا میگی چی؟ بگردم واسه تو یه مورد پایین شهری پیدا کنم؟ ساسان این کیه برداشتی آوردی اینجا؟ از همین الآن بخواد چوب لای چرخ ما بذاره کلاهمون پس معرکه اسا!
ساسان بهمون نزدیک شد و کنارم وایستاد..

 

 

به این پست امتیاز دهید.
دانلود رمان سلبریتی با لینک مستقیم برای موبایل و کامپیوتر
4.05 از 20 رای
,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید